RECOLLIDA DE MEDICAMENTS
Farmàcia Cogul Manresa disposa d'un "punt Sigre" de recollida de medicaments caducats o no.

més informació