FÓRMULES MAGISTRALS
Servei d'elaboració de fórmules de tots els formats:

- Cápsules

- Injectables

- Cremes

- Comprimits

-etc...

· Servei d'elaboració de productes cosmètics

· Servei d'elaboració de fórmules antiaging.

· Servei d'elaboració de fomulació pediàtrica.

El servei d'elaboració de fórmules magistrals sempre ha d'anar acompanyat de la recepta mèdica expedida pel metge.