ANTIAGING

T'oferim productes i tractaments antiedat per frenar els simptomes del envelliment. És indiscutible que el pas del temps es reflexa en l'organisme i en l'aspecte físic de les persones, però l'envelliment és quelcom indiscutible. Envellir amb salut i limitant al màxim les enfermetats és el que tothom desitgem, és aquí on els productes antiaging juguen un paper importantíssim.

Un bon tractament antiaging evalua, disminueix i preven el procès d'envelliment de les persones i prollonga la etapa adulta en plenes facultats. Tot això es corregeix amb tractaments personalitzats segons el perfil de cada persona. L'antiaging determina els diferents factors de risc cardiovascular i metabòlic, entre altres, i preven problemes relacionats amb la edat, millora l'activitat intel·lectual, física, inmune i sexual de les persones a través d'un envelliment controlat i preservar un nivell òptim de qualitat de vida. Un tractament antiaging ha de minimitzar els efectes de l'envelliment sobre l'aspecte locomotor, el sistema inmune, la ment i la pell.

És per això, que els productes que t'oferim en la farmàcia van encaminats a aquests quatre principals eixos de l'envelliment. Treballem especialitzant-nos dia a dia per vosté, per poder presentar-li les millors marques en productes antiaging avalades sempre per la comunitat científica. Busquem sempre en aquests productes que comercialitzem, el màxim rigor científic, tant a nivell de composició, de biodisponibilitat, d'efectivitat i de seguretat.