Immun age
Estres, cansanci, estil de vida desequilibrat, baixada de defenses inmunitàries, envelliment, depressió, dificultat per dormir, ansietat, pèrdua d'energia, falta de concentració...

Si el s.XX ens ha aportat la esperança d'una vida més llarga, el s.XXI ha de garantizar-nos llarga vida i bona salut. Encara que no es possible combatre contra el nostre rellotge biològic -programa genètic, podem intentar lluitar contra les seves conseqüèncias, como diu el Professor Montagnier. Immun’Age® estimula les defenses naturales, i protegeix dels efectes de envelliment. Mante nir-nos jóves i en òptimes condicions de salut, és possible a través de l'ús de productes que tenguin accions fisiològiques d'estimulació dels sistemes de defensa inmunitari i antioxidant, d'origen natural que no presenten toxicitat alguna ni efectes secundaris. El Immun’Age®, és un complement alimentici a base de FPP®, elaborat a partir de la fermentació d'una fruita tropical, la papaia -molt coneguda en els païssos tropicals per les seves virtuts de longevitat i salut. Immun’Age® FPP® és el primer aliment funcional de salut capaç de controlar els radicals lliures mitjançant l'eliminació dels radicals hidròxils - els radicals lliures més perillosos-, vitalitzar l'actividat de la Superòxid Dismutasa (SOD) en l'organisme i ejercir una acció inmunomoduladora -activació dels macròfags, producció de NO. La principal acció de Immun’Age® és millorar les defenses naturals de l'organisme reforçant, al mateix temps, el sistema antioxidant i el sistema inmunitari.

Està perfectament indicat per:

- Persones que desitgin combatre l'envelliment mitjançant una prevenció eficaç, natural, sense riscos d'una complementació hormonal.

- Persones sotmeses a un estrés oxidatiu per l'entorn, hàbits (alimentació, alcohol, tabac…) o fins i tot afectades per alguna patología en situacions on s'aconsella estimular la inmunitat.

- Persones que volen recuperar el benestar i la vitalitat.

- Persones que volen accelerar una recuperació física o psicològica, a causa d'una enfermetat, pèrdua de motivació, falta de concentració, sensibilitat a las infeccions, recuperació física costosa...

- Personas sotmeses a intervencions de cirurgía plàstica...