DAO

Test Migranya

L'histamina és una molècula present en gairebé tots els aliments, i la capacitat per metabolitzar-la i eliminar-la és diferent en cada individu. Aquesta capacitat està essencialment determinada per l'activitat de l'enzim diaminooxidasa (DAO) intestinal.

En persones amb activitat normal de DAO, l'histamina provinent de la dieta és ràpidament degradada. Però en persones amb activitat reduïda es produeix un excés d'histamina en sang, augmentant la probabilitat de presentar efectes adversos. Aquests efectes adversos es coneixen com a dèficit de DAO o, també, com histaminossis alimentària o intolerància a l'histamina.

Contacti amb nosaltres per a qualsevol dubte sobre aquesta analítica