Test de paternitat
El test de paternitat possibilita determinar la paternitat biològica a partir de l'anàlisi de la informació genètica o ADN de cada individu i la seva comparació entre els participants (mare, fill/a i possible pare). L'anàlisi de l'ADN és el mètode més fiable per a la identificació de persones i relacions de parentiu, sent utilitzat per la policia i els laboratoris forenses de tot el món.

Existeixen tres possibles estudis de paternitat biològica (estudi informatiu o de compatibilitat de la paternitat; estudi legal de la paternitat; i estudi legal prenatal de la paternitat), i l'anàlisi pot ser útil en processos complexos de separació o divorci, i drets de visita i custòdia, en sospita d'infidelitat del cònjuge, entre uns altres.

Contacti amb nosaltres per a qualsevol dubte sobre aquesta analítica