A200

Intolerància Alimentària

Les reaccions al·lèrgiques d'hipersensibilitat alimentària estan intervingudes per anticossos IgG enfront de proteïnes alimentàries, i es coneixen comunment com a intoleràncies alimentàries. Aquestes reaccions són diferents a les al·lèrgies alimentàries intervingudes per anticossos IgE, ja que la reacció és retardada, sense una clara relació causa-efecte, i la simptomatologia és molt diversa, moderada i de tipus crònic.

El Test A200 determina la presència d'anticossos IgG enfront de més de 200 proteïnes d'aliments de la dieta mediterrània. L'eliminació de la dieta d'aquells aliments amb hipersensibilitat proporciona una notable millora en un alt percentatge de pacients.

Contacti amb nosaltres per a qualsevol dubte sobre aquesta analítica